Předprostor Domu umění a park Koliště I

Předmětem soutěže byl celý park Koliště I včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. Dům umění i s jeho předprostorem byl koncipován jako … Pokračování textu Předprostor Domu umění a park Koliště I