Předprostor Domu umění a park Koliště I

krajinářsko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Předprostor Domu umění a park Koliště I

Status: Výsledky

Předmětem soutěže byl celý park Koliště I včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. Dům umění i s jeho předprostorem byl koncipován jako dům v parku, a proto je s přilehlým parkem neodmyslitelně spojen. Samotný park byl důležitým kompozičním prvkem Malinovského náměstí.

Cílem soutěže bylo najít budoucího zhotovitele projektové dokumentace, kterému může Zadavatel následně zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro řešení předprostoru Domu umění a parku Koliště I.

 

Zahájení soutěže: 09.09.2022

Odevzdání soutěžních návrhů: 28.11.2022

Zasedání poroty: 15.12.2022 - 16.12.2022

Porota

Nezávislí

Ing. Martina Forejtová

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil

Ing. Marek Holán

Prof. Ing. arch. Petr Hrůša

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. Ondřej Fous

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.

 

Závislí

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Mgr. Terezie Petišková

prof. Ing. arch. Michal Sedláček

 

Náhradníci – závislí

Kristýna Černá

Ing. arch. Vojtěch Mencl

Ing. Kateřina Novotná

 

Dokumenty ke stažení

Výsledky soutěže

Soutěžní podmínky včetně všech jejích příloh byly schváleny dne 7. 9. 2022 Radou města Brna

a 9. 9. 2022 byla soutěž oficiálně zahájena.

 

Výsledky soutěže byly schváleny Radou města Brna na zasedání dne 11. ledna 2023.

Výsledky

Obrázek soutěže
Předprostor Domu umění a park Koliště I - M2AU s.r.o.Předprostor Domu umění a park Koliště I - M2AU s.r.o.Předprostor Domu umění a park Koliště I - M2AU s.r.o.Předprostor Domu umění a park Koliště I - M2AU s.r.o.

1. cena

350.000,- Kč

Účastník: M2AU s.r.o.

Autor: Ing. arch. Linda Obršálová, Ing. arch. Filip Musálek

Spolupracovník: Eliška Horáčková, Bc. Marie Poláková, Bc. Eliška Šimková

Návrh vychází z historické, prostorové a kompoziční podstaty významných městských parků zeleného pásu brněnské okružní třídy. Dům umění chápe jako jedinečnou kulturní veřejnou stavbu, která je součástí parku i kamenného Malinovského náměstí. Návrh je racionálním a ekonomicky přiměřeným pokračováním již založených kompozičních vztahů a principů v lokalitě. Pěší vazby navazují na okružní promenádu parku Koliště II. a ve svém středu dávají vyniknout současným dominantám i novým prvkům v podobě hudebního pavilonu a mobilního schodiště. Ambicí návrhu je vytvořit kvalitní a bezpečné veřejné prostranství naplňující požadavky událostí Domu umění i každodenního života.

Obrázek soutěže
Předprostor Domu umění a park Koliště I - Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS., Ing. Zdeněk SendlerPředprostor Domu umění a park Koliště I - Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS., Ing. Zdeněk SendlerPředprostor Domu umění a park Koliště I - Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS., Ing. Zdeněk SendlerPředprostor Domu umění a park Koliště I - Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS., Ing. Zdeněk Sendler

2. cena

250.000,- Kč

Účastník: Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS., Ing. Zdeněk Sendler

Autor: Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS., Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Barbora Kubická

Spolupracovník: Ing. Justýna Staňová, Mgr. Rostislav Koryčánek, Ing. Júlia Bobríková, Ing. Markéta Jurečková

Cílem návrhu je rehabilitace velkorysého městského bulváru. Návrat společenské promenády se svojí velkorysostí s příjemným měřítkem detailu s lavicemi, sochami, vybranou vegetací. Koncept s jasnou definicí jednotlivých ploch, provozně fungujících, pocitově bezpečných, dobře udržovatelných. Dům umění chápeme jako zásadní a jeho lokace přímo vybízí vystoupit do plenéru parku. V předprostoru Domu umění cítíme velký potenciál jasnější prostorové dispozice, využití vodních prvků, zapojení stávajících toalet doplněním stylové kavárny, která může být svým výrazem i funkcí vhodným doplňkem významné městské promenády.

Obrázek soutěže
Předprostor Domu umění a park Koliště I - Dipl.-Ing. Till Rehwaldt / Rehwaldt Landscape ArchitectsPředprostor Domu umění a park Koliště I - Dipl.-Ing. Till Rehwaldt / Rehwaldt Landscape ArchitectsPředprostor Domu umění a park Koliště I - Dipl.-Ing. Till Rehwaldt / Rehwaldt Landscape ArchitectsPředprostor Domu umění a park Koliště I - Dipl.-Ing. Till Rehwaldt / Rehwaldt Landscape Architects

3. cena

150.000,- Kč

Účastník: Dipl.-Ing. Till Rehwaldt / Rehwaldt Landscape Architects

Autor: Dipl.-Ing. Till Rehwaldt, Ing. Eliška Olšanská, Ing. Eliška Černá

Spolupracovník: MgA. Adéla Součková, Mgr. Anežka Bartlová

Park Koliště se stává venkovní galerií, místem odpočinku i herní krajinou. Jako obraz má i park po svém obvodu rám, který ho vymezuje a chrání. Obvodová linie stromořadí a vegetační plochy kontrastují s otevřenou pobytovou loukou ve středu parku. Revitalizace předprostoru Domu umění reaguje na původní koncepci budovy usazené v parku. Nová stromová výsadba uzavírá parkový rám. Zpevněná plocha pod stromy umožňuje multifunkční využití prostoru. Parkové promenády jsou rozšířeny o autorskou instalaci herní krajiny a modulární platformu tvořící zázemí pro aktivity v parku.

Odměny 25.000,- Kč

Účastník: Ing. arch. Tomáš Dvořák / Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Ing. arch. Adam Repaský, Ing. Ján Augustín

Předprostor Domu umění a park Koliště I - Ing. arch. Tomáš Dvořák / Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Ing. arch. Adam Repaský, Ing. Ján AugustínPředprostor Domu umění a park Koliště I - Ing. arch. Tomáš Dvořák / Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Ing. arch. Adam Repaský, Ing. Ján AugustínPředprostor Domu umění a park Koliště I - Ing. arch. Tomáš Dvořák / Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Ing. arch. Adam Repaský, Ing. Ján AugustínPředprostor Domu umění a park Koliště I - Ing. arch. Tomáš Dvořák / Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Ing. arch. Adam Repaský, Ing. Ján Augustín

Odměny 25.000,- Kč

Účastník: Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.

Předprostor Domu umění a park Koliště I - Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.Předprostor Domu umění a park Koliště I - Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.Předprostor Domu umění a park Koliště I - Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.Předprostor Domu umění a park Koliště I - Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D.