Předprostor Domu umění a park Koliště I

krajinářsko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Předprostor Domu umění a park Koliště I

Status: Probíhající soutěže

Předmětem soutěže je celý park Koliště I včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. Dům umění i s jeho předprostorem byl koncipován jako dům v parku, a proto je s přilehlým parkem neodmyslitelně spojen. Samotný park byl důležitým kompozičním prvkem Malinovského náměstí.

Cílem Soutěže je najít budoucího zhotovitele projektové dokumentace, kterému může Zadavatel následně zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace pro řešení předprostoru Domu umění a parku Koliště I.

Zahájení soutěže: 09.09.2022

Odevzdání soutěžních návrhů: 28.11.2022

Zasedání poroty:

Porota

Nezávislí

Ing. Martina Forejtová

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil

Ing. Marek Holán

Prof. Ing. arch. Petr Hrůša

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. Ondřej Fous

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.

 

Závislí

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Mgr. Terezie Petišková

prof. Ing. arch. Michal Sedláček

 

Náhradníci – závislí

Kristýna Černá

Ing. arch. Vojtěch Mencl

Ing. Kateřina Novotná

 

Dokumenty ke stažení

Soutěžní podmínky včetně všech jejích příloh byly schváleny dne 7. 9. 2022 Radou města Brna

a 9. 9. 2022 byla soutěž oficiálně zahájena.