Předprostor Domu umění a park Koliště I

krajinářsko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Předprostor Domu umění a park Koliště I

Status: Připravované soutěže

Předmětem soutěže je celý park Koliště I včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. Dům umění i s jeho předprostorem byl koncipován jako dům v parku, a proto je s přilehlým parkem neodmyslitelně spojen. Samotný park byl důležitým kompozičním prvkem Malinovského náměstí.

Jedním ze soutěžních podkladů bude podrobný dendrologický průzkum, který určí zejména zdravotní stav, provozní bezpečnost a perspektivu stávajících stromů. Účastníci soutěže by měli navrhnout stabilizační zásahy nezbytné pro zachování kontinuity vývoje vegetace parku.

Zahájení soutěže:

Odevzdání soutěžních návrhů:

Zasedání poroty:

Porota

Dokumenty ke stažení