Architektonické a urbanistické soutěže

Architektonické a urbanistické soutěže organizujeme pro město Brno, abychom zajistili jeho co nejkvalitnější rozvoj. Hlavní výhodou je srovnání několika možných řešení daných projektů od různých účastníků. Pomocí soutěží tak najdeme to nejlepší řešení.

Celý proces soutěže je transparentní jak pro zadavatele, tak pro účastníky. Podle představ zadavatele, tedy města, nebo jeho části, zpracujeme zadání a sestavíme nezávislou porotu složenou z odborníků (architektů, urbanistů, inženýrů…), budoucích uživatelů, zástupců města nebo investorů. Ta z návrhů vybere ten nejlépe odpovídající zadání. Hodnocení je anonymní a výsledky jsou na doporučení poroty zveřejněny po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího řešení.

Soutěže organizujeme zejména na zakázky s vyššími investičními náklady, významné veřejné stavby nebo na proměnu rozsáhlých území. Podle konkrétního záměru volíme mezi několika různými typy soutěží.