Architektonické a urbanistické soutěže

Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Architektonické a urbanistické soutěže organizujeme pro město Brno a jeho co nejkvalitnější rozvoj. Hlavní výhodou je srovnání řešení od různých účastníků, pomocí soutěží tak hledáme ten nejlepší návrh.

Soutěže jsou transparentní pro zadavatele i účastníky. Podle představ Brna, nebo jeho městské části, zpracujeme zadání a sestavíme nezávislou porotu složenou z odborníků – architektů, urbanistů, inženýrů… – budoucích uživatelů, zástupců města nebo investorů. Ta z návrhů vybere ten nejlépe odpovídající zadání. Hodnocení je anonymní a výsledky jsou na doporučení poroty zveřejněny po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějšího řešení.

Soutěže organizujeme zejména na zakázky s vyššími investičními náklady, významné veřejné stavby nebo na proměnu rozsáhlých území. Podle konkrétního záměru volíme mezi různými typy soutěží.