Architektonické a urbanistické soutěže

Jedním z mechanismů, kterým KAM zajišťuje, aby budoucí rozvoj Brna byl co nejkvalitnější, je soutěž. V našem případě se jedná o tzv. architektonickou soutěž, což je postup, jehož cílem je nalezení nejlepšího řešení stavby, souboru staveb, území nebo nalezení projektanta pro vypracování projektové dokumentace, územní studie nebo územně plánovací dokumentace.

Základem úspěšné soutěže je zpracování kvalitního zadání, na jehož základě soutěžící předloží své návrhy odborné porotě, která z nich vybere nejlepší řešení pro daný úkol.

Architektonická soutěž je specifická především tím, že, na rozdíl od jiných forem soutěží, přináší možnost získat za předpokládanou cenu konkrétní návrh řešení.