Tým KAM

Jan Tesárek, ředitel KAM Brno

Ing. arch. Jan Tesárek

ředitel KAM

Absolvent Fakulty architektury VUT v Brně. Přes 15 let pracoval ve významných brněnských ateliérech, kde se věnoval především obytným a občanským budovám, architektonickému detailu, ale také návrhům veřejných prostranství a územním studiím.

V letech 2018-2022 pracoval na oddělení Veřejného prostoru v Kanceláři architekta města Brna, jejímž vedením byl pověřen od ledna 2023. Ve výběrovém řízení na ředitele jej vybrala odborná komise a následně v červnu 2023 potvrdila Rada města Brna.

Jeho vizí je otevřená a komunikující organizace, která je respektovaným partnerem pro město i odbornou a laickou veřejnost. Energii celé kanceláře směřuje především na dokončení územního plánu města, kultivaci veřejného prostoru a vytvoření lepších podmínek pro zeleň, modrozelenou infrastrukturu i udržitelnou mobilitu.