Tým KAM

Jan Tesárek

Ing. arch. Jan Tesárek

pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele

Absolvent Fakulty architektury VUT v Brně. Pracoval v ateliérech Burian-Křivinka, Ryšavá-Beránková, RAW a knesl kynčl architekti. Věnoval se především architektuře obytných a občanských budov i architektonickému detailu, ale také návrhům veřejných prostranství a územním studiím.

Spolupracoval například na vítězném soutěžním návrhu severního svahu Špilberku, návrhu a realizaci obchodně-administrativní budovy na Žarošické ulici v Brně, obnově kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích a mnoha dalších projektech i realizacích.

Od roku 2018 pracoval na oddělení Veřejného prostoru Kanceláře architekta města Brna. Zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele byl pověřený 1. 1. 2023.