Ing. arch. Kateřina Králová

Ing. arch. Kateřina Králová

urbanistka

Je absolventkou oboru Architektura a rozvoj sídel se zaměřením na Prostorové plánování na Fakultě stavební VUT v Brně, kde se v diplomové práci zabývala řešením problematického území bývalých železáren v Ostravě – Vítkovicích. Praxi získala již při studiu v ateliéru Velehradský a ve firmě Arch.Design, kam ihned po studiích nastoupila. Zde se záhy dostala k vedení zakázek změn územních plánu a tvorbě územních a zastavovacích studií. Podílela se také na přípravě podkladů pro konference Odborně o Brně.