Data a mapy

Jedním z našich úkolů je zajišťovat geografické materiály a prostorové analýzy města, které následně slouží jako podklady pro územní plánování. Ať už jde o územní plán nebo urbanistické a územní studie.

Zpracovali jsme územně analytické podklady, průzkum maloobchodní sítě nebo průzkum budov mapující strukturu zástavby města. Pro širokou i odbornou veřejnost nabízíme 3D model města Brna k prohlédnutí i ke stažení. Cílem je umožnit architektům, urbanistům i dalším zájemcům získat model libovolného území, se kterým mohou dále pracovat ve svých projektech. Pro lepší práci v konkrétních územích jsme připravili také interaktivní mapy nové čtvrti Trnitá a brněnského výstaviště z nadhledu.