VSTUP! do světa architektury

Kancelář architekta města Brna nabízí pro školní rok 2023/24 aktivity zaměřené na architekturu, urbanismus, veřejný prostor a území plánování pro žáky a žákyně ZŠ. Více informací Vám poskytne Šárka Reichmannová.

Komentované prohlídky aktuálních výstav pro 6.–9. stupeň ZŠ

Dětem přiblíží architekturu či rozvoj města. Každou námi pořádanou výstavou Vás provedou kolegové a kolegyně z KAM či externí odborníci.

Edukační programy ve školách pro 3.–5. třídy ZŠ

Přímo ve Vaší třídě či prostorách školy připravíme workshopy, jejichž cílem je zvýšit vnímavost dětí k veřejnému prostoru, architektuře a fungování města. Workshopy jsou vedeny zkušenými lektory a lektorkami s dobou trvání 45-90 minut.

Procházky za architekturou pro 3.–9. třídy ZŠ

Po stopách brněnské architektury nebo za zajímavými projekty s průvodci z řad autorů staveb nebo odborníků z KAM. Vydáme se zjistit, jak žijí stromy ve městě s krajinářský architektem nebo navštívíme významné brněnské stavby.

Odborné konzultace pro vyučující

Učitelům a učitelkám nabízíme konzultace, jak obohatit výuku o témata z oblasti architektury, urbanismu či územního plánování. V případě zájmu Vám poskytneme pracovní listy do výuky k vybranému tématu.

Veškeré nabízené aktivity jsou bezplatné a je možné je přizpůsobit věkové skupině, cílům či Vašim požadavkům.

Kontakt

telefon: +420 725 428 893

e-mail: reichmannova.sarka@kambrno.cz