Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Příprava odborného názoru z hlediska koncepce rozvoje statutárního města Brna, a to v oblasti strategického plánování, územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury města, veřejného prostoru a kulturních hodnot. Zpracování vize prostorového rozvoje statutárního města Brna koordinací strategického a územního plánování města. Příspěvková organizace zřízena statutárním městem Brnem Zřizovací listinou ke dni 1. února 2016 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna na zasedání Z7/14 dne 18. prosince 2015.

3. Organizační struktura

Uvedena v organizačním schématu.

oddělení Administrativa (vedoucí Ing. Jan Novák)
oddělení Doprava (vedoucí Ing. Martin Všetečka, Ph.D.)
oddělení Informace o městě (vedoucí Mgr. Pavel Macur)
oddělení Komunikace (vedoucí Mgr. et Mgr. Šárka Reichmannová)
oddělení Městská infrastruktura (vedoucí Ing. Radim Vítek, MSc)
oddělení Územní plánování (vedoucí Ing. arch. Pavla Pannová)
oddělení Veřejný prostor (vedoucí Ing. arch. David Zajíček)

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Kancelář architekta města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13
602 00 Brno

Úřední hodiny

Po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Telefonní čísla

+420 770 176 560 (asistentka KAM)

Adresa internetové stránky

http://www.kambrno.cz

Podatelna

Informace o podatelně a příjmu dokumentů
e-mail pro elektronické podání: info@kambrno.cz

ID datové schránky

j9gzbpi

5. Platební spojení

FIO banka, a.s.
V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21
Číslo účtu: 2001018746/2010

6. IČ 05128820

7. DIČ CZ05128820

8. Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina
Výpis z obchodního rejstříku
Protokol o předání budovy do správy

Rozpočet

Schválený rozpočet 2024
Střednědobý výhled rozpočtu p. o. na období 2024-2026

Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti KAM 2016
Zpráva o činnosti KAM 2017
Zpráva o činnosti KAM 2018
Zpráva o činnosti KAM 2019
Zpráva o činnosti KAM 2020
Zpráva o činnosti KAM 2021
Zpráva o činnosti KAM 2022
Zpráva o činnosti KAM 2023

9. Příjem žádostí a Žádosti o informace, místo a způsoby získání požadovaných informací

Kancelář architekta města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
T: 770 176 560 (asistentka KAM)
E-mail: info@kambrno.cz
V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.

Lhůty a termíny, postup při vyřizování:

Viz zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

10. Opravné prostředky

Viz informace obsažené v zákoně č. 106/1999 Sb.

11. Nejdůležitější předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence ve smyslu § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2016
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2017
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2018
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2019
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2020
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2021
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2022

15. Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

16. Nabídka neupotřebitelného majetku

Nabídka platná do 13. dubna 2023
Nabídka platná do 10. dubna 2024

17. Oznámení protiprávního jednání v pracovním kontextu