Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Příprava odborného názoru z hlediska koncepce rozvoje statutárního města Brna, a to v oblasti strategického plánování, územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury města, veřejného prostoru a kulturních hodnot. Zpracování vize prostorového rozvoje statutárního města Brna koordinací strategického a územního plánování města. Příspěvková organizace zřízena statutárním městem Brnem Zřizovací listinou ke dni 1. února 2016 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna na zasedání Z7/14 dne 18. prosince 2015.

3. Organizační struktura

Uvedena v organizačním schématu.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Kancelář architekta města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13
602 00 Brno

Úřední hodiny

Po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Telefonní čísla

+420 770 176 560 (asistentka KAM)

Adresa internetové stránky

http://www.kambrno.cz

Podatelna

Informace o podatelně a příjmu dokumentů
e-mail pro elektronické podání: info@kambrno.cz

Další elektronické adresy

Ředitel organizace: sedlacek.michal@kambrno.cz
Asistentka KAM: jemelkova.zuzana@kambrno.cz

ID datové schránky

j9gzbpi

5. Platební spojení

FIO banka, a.s.
V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21
Číslo účtu: 2001018746/2010

6. IČ 05128820

7. DIČ CZ05128820

8. Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Dodatek č. 3
Výpis z obchodního rejstříku

Rozpočet

Schválený rozpočet 2022
Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na období 2023 – 2025
Návrh rozpočtu 2022
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2022

Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti KAM 2016
Zpráva o činnosti KAM 2017
Zpráva o činnosti KAM 2018
Zpráva o činnosti KAM 2019
Zpráva o činnosti KAM 2020
Zpráva o činnosti KAM 2021

9. Příjem žádostí a Žádosti o informace, místo a způsoby získání požadovaných informací

Kancelář architekta města Brna, p.o.
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
T: 770 176 560 (asistentka KAM)
E-mail: info@kambrno.cz
V případě e-mailu nemusí být aplikován elektronický podpis.

Lhůty a termíny, postup při vyřizování:

Viz zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

10. Opravné prostředky

Viz informace obsažené v zákoně č. 106/1999 Sb.

11. Nejdůležitější předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence ve smyslu § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2016
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2017
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2018
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2019
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2020
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. pro rok 2021

15. Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.