Veřejné zakázky

Probíhající

Bohužel v současné době nejsou aktivní žádné poptávky.

Ukončené

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Architektonická studie „Cyklostezka Svratecká – Lávky“

Lhůta pro pro podání nabídky: do 9.12.2019 do 15:00 hod

Číslo poptávky: 2019/58

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a zadávací dokumentace Architektonické studie „Cyklostezka Svratecká – Lávky“ pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s ohledem na § 6 a  § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, s přihlédnutím k ustanovení , a to dle následující specifikace § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Hardwarové vybavení

Lhůta pro pro podání nabídky: do 4.9.2019 do 12:00

Číslo poptávky: 2019/46

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání  hardwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Plynovod

Lhůta pro pro podání nabídky: do 25.4.2019 do 12:00 hod

Číslo poptávky: 2019/22

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace – poddodávka pro vypracování územní studie „Lokalita brněnského výstaviště“ v části: Plynovod pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Technická infrastruktura: Protipovodňová opatření

Lhůta pro pro podání nabídky: do 14.06.2019 do 12:00 hod

Číslo poptávky: 2019/33

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k Územní studii s regulačními prvky ,,Jižní čtvrt“‚ v části: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Poptávka: Podání cenové nabídky
Technická infrastruktura: Zásobování teplem, kolektory

Lhůta pro pro podání nabídky: 14. 6. 2019 do 12:00 hod

Číslo poptávky: 2019/32

KAM Brno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace k Územní studii s regulačními prvky ,,Jižní čtvrt“‚ v části: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM, KOLEKTORY