Veřejné zakázky

Náš profil zadavatele veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. naleznete na portálu NEN.

Probíhající veřejné zakázky malého rozsahu

Poptávka: Podání cenové nabídky
Rekonstrukce topného systému, strukturované kabeláže a elektroinstalace vč. navazujících stavebních úprav

Lhůta pro pro podání nabídky: do 31.5.2021 do 15:00

Číslo poptávky: 2021/08

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na rekonstrukci topného systému, strukturované kabeláže a elektroinstalace vč. navazujících staveních uprav pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Analýza výstavby nového hlavního nádraží Brno v kontextu rozvoje území Nová čtvrť Trnitá

Lhůta pro pro podání nabídky: do 17.5.2021 do 15:00

Číslo poptávky: 2021/07

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zpracování analýzy výstavby nového hlavního nádraží Brno v kontextu rozvoje území Nová čtvrť Trnitá pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Ukončené

Poptávka: Podání cenové nabídky
Zajištění licencí Microsoft 365 Business

Lhůta pro pro podání nabídky: do 30.4.2021 do 12:00

Číslo poptávky: 2021/05

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zajištění licencí Microsoft 365 Business na období 24 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodání licencí Adobe Pro DC a Creative Cloud All Apps GOV RENEWAL na 12 měsíců

Lhůta pro pro podání nabídky: do 21.12.2020 do 12:00

Číslo poptávky: 2020/30

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání licencí Adobe Pro DC a Creative Cloud All Apps GOV RENEWAL na 12 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodání kancelářského nábytku č. II

Lhůta pro pro podání nabídky: do 09.11.2020 do 13:00

Číslo poptávky: 2020/28

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k dodání kancelářského nábytku včetně dopravy a montáže pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: podání cenové nabídky
Komplexní zajištění pořizování záznamů akcí KAM, jejich živého streamu a postprodukce videomateriálu

Lhůta pro pro podání nabídky: do 19.10. 2020 do 13:00

Číslo poptávky: 2020/22

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na komplexní zajištění pořizování záznamů akcí KAM, jejich živého streamu a postprodukce videomateriálu. V případě této poptávky jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZoZVZ”), kterou zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení dle § 31 ZoZVZ.

Poptávka: podání cenové nabídky
Fyzický model k soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno – II. vypsání

Lhůta pro pro podání nabídky: 21.10.2020 do 15:00

Číslo poptávky: 2020/24

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na výrobu fyzického architektonického modelu pro mezinárodní urbanistickou dopravně architektonickou dvoufázovou užší projektovou soutěž o návrh Nové hlavní nádraží Brno (dále jen „soutěž o návrh“) . V případě této poptávky jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZoZVZ”), kterou zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení dle § 31 ZoZVZ.