Veřejné zakázky

Náš profil zadavatele veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. naleznete na portálu NEN.

Aktuálně: 
Projektová dokumentace na rekonstrukci podchodu pod hlavním nádražím – I. etapa – více ZDE

Probíhající veřejné zakázky malého rozsahu

Bohužel v současné době nejsou aktivní žádné poptávky.

Ukončené

Poptávka: Podání cenové nabídky
Studie odkanalizování pravého a levého břehu Brněnské přehrady

Lhůta pro pro podání nabídky: do 12.9.2022 do 10:00

Číslo poptávky: 2022/20

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování studie odkanalizování pravého a levého břehu Brněnské přehrady pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodávka originálních náplní do HP tiskáren s poskytnutím náhradního plnění, 2. vypsání

Lhůta pro pro podání nabídky: do 19.8.2022 do 12:00

Číslo poptávky: 2022/19

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání originálních náplní do HP tiskáren s poskytnutím náhradního plnění, 2. vypsání pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodávka originálních náplní do HP tiskáren s poskytnutím náhradního plnění

Lhůta pro pro podání nabídky: do 1.8.2022 do 12:00

Číslo poptávky: 2022/14

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání originálních náplní do HP tiskáren s poskytnutím náhradního plnění pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Kancelářské potřeby s poskytnutím náhradního plnění

Lhůta pro pro podání nabídky: do 1.8.2022 do 12:00

Číslo poptávky: 2022/16

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání kancelářských potřeb s poskytnutím náhradního plnění pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodávka hardwarového vybavení – 2. výzva

Lhůta pro pro podání nabídky: do 13.5.2022 do 12:00

Číslo poptávky: 2022/10

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání  hardwarového vybavení ve 2. výzvě pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.