Veřejné zakázky

Náš profil zadavatele veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. naleznete na portálu NEN.
AKTUÁLNĚ: Studie odtokových poměrů v povodí Moravanského potoka – Návrhová část – detail ZDE

Probíhající veřejné zakázky malého rozsahu

Bohužel v současné době nejsou aktivní žádné poptávky.

Ukončené

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodání licencí AUTOCAD 2025 na 12 měsíců

Datum zveřejnění poptávky: 23.5.2024

Lhůta pro pro podání nabídky: do 30.5.2024 do 12:00

Číslo poptávky: 2024/08

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání 2 licencí AUTOCAD 2025 na 12 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodání licencí Autodesk Civil 3D na 12 měsíců

Datum zveřejnění poptávky: 05.03.2024

Lhůta pro pro podání nabídky: do 12.3.2024 do 12:00

Číslo poptávky: 2024/04

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání 1 pokračující a 1 nové licence Autodesk Civil 3D na 12 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Rámcová smlouva na zajištění tiskařských a polygrafických služeb

Datum zveřejnění poptávky: 22.02.2024

Lhůta pro pro podání nabídky: do 6.3.2024 do 15:00

Číslo poptávky: 2024/03

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k uzavření rámcové smlouvy na zajištění tiskařských a polygrafických služeb pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodání licencí Adobe Pro DC a Creative Cloud All Apps GOV RENEWAL na 12 měsíců

Datum zveřejnění poptávky: 27.11.2023

Lhůta pro pro podání nabídky: do 4.12.2023 do 15:00

Číslo poptávky: 2023/17

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání licencí Adobe Pro DC a Creative Cloud All Apps GOV RENEWAL na 12 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Zajištění úklidových služeb v prostorách budovy Kanceláře architekta města Brna

Lhůta pro pro podání nabídky: do 14.11.2023 do 15:00

Číslo poptávky: 2023/13

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zajištění úklidových služeb v prostorách budovy Kanceláře architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.