Veřejné zakázky

Náš profil zadavatele veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. naleznete na portálu NEN.

Probíhající veřejné zakázky malého rozsahu

Bohužel v současné době nejsou aktivní žádné poptávky.

Ukončené

Poptávka: Podání cenové nabídky
Organizování a poskytování jazykových kurzů

Lhůta pro pro podání nabídky: do 23.12.2021 do 13:00

Číslo poptávky: 2021/28

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na organizování a poskytnutí jazykových kurzů pro zaměstnance Kanceláře architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodání licencí Adobe Pro DC a Creative Cloud All Apps GOV RENEWAL na 12 měsíců

Lhůta pro pro podání nabídky: do 8.12.2021 do 12:00

Číslo poptávky: 2021/27

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání licencí Adobe Pro DC a Creative Cloud All Apps GOV RENEWAL na 12 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Tisk publikace k soutěži na Nové hlavní nádraží Brno, 2. vypsání

Lhůta pro pro podání nabídky: do 10.11.2021 do 12:00

Číslo poptávky: 2021/26

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na tisk publikace k mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické dvoufázové soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno, 2. vypsání pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Právní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek

Lhůta pro pro podání nabídky: do 13.08.2021 do 12:00

Číslo poptávky: 2021/24

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na právní služby spočívající v poskytnutí právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek a administraci veřejných zakázek pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Informačně-propagační kampaň Nové hlavní nádraží Brno

Lhůta pro pro podání nabídky: do 11.08.2021 do 13:00

Číslo poptávky: 2021/21

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zajištění informačně-propagační kampaně k mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické dvoufázové soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.