Veřejné zakázky

Náš profil zadavatele veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb. naleznete na portálu NEN.

Probíhající veřejné zakázky malého rozsahu

Bohužel v současné době nejsou aktivní žádné poptávky.

Ukončené

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dokončení instalací vzduchotechniky a navazující stavební úpravy

Lhůta pro pro podání nabídky: do 24.06.2020 do 12:00

Číslo poptávky: 2020/12

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dokončení instalací vzduchotechniky a navazující stavební úpravy v budově Zelný trh č.p. 331/1  pro zadavatele veřejné zakázky, Kancelář architekta města Brna. V případě této poptávky jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZoZVZ”), kterou zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení dle § 31 ZoZVZ.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Kancelářský nábytek

Lhůta pro pro podání nabídky: do 03.06.2020 do 12:00

Číslo poptávky: 2020/11

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky k dodání kancelářského nábytku včetně dopravy a montáže pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Hardwarové vybavení – upravené zadání

Lhůta pro pro podání nabídky: do 21.5.2020 do 12:00

Číslo poptávky: 2020/08

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání  hardwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Licence Microsoft 365 Business

Lhůta pro pro podání nabídky: do 22.5.2020 do 12:00

Číslo poptávky: 2020/06

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zajištění licencí Microsft 365 Business na období 12 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Hardwarové vybavení – ZRUŠENO!

Lhůta pro pro podání nabídky: do 5.5.2020 do 12:00

Číslo poptávky: 2020/08

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání  hardwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.