Archiv 2022

Poptávka: Podání cenové nabídky
Studie odkanalizování pravého a levého břehu Brněnské přehrady

Lhůta pro pro podání nabídky: do 12.9.2022 do 10:00

Číslo poptávky: 2022/20

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování studie odkanalizování pravého a levého břehu Brněnské přehrady pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodávka originálních náplní do HP tiskáren s poskytnutím náhradního plnění, 2. vypsání

Lhůta pro pro podání nabídky: do 19.8.2022 do 12:00

Číslo poptávky: 2022/19

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání originálních náplní do HP tiskáren s poskytnutím náhradního plnění, 2. vypsání pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodávka originálních náplní do HP tiskáren s poskytnutím náhradního plnění

Lhůta pro pro podání nabídky: do 1.8.2022 do 12:00

Číslo poptávky: 2022/14

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání originálních náplní do HP tiskáren s poskytnutím náhradního plnění pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Kancelářské potřeby s poskytnutím náhradního plnění

Lhůta pro pro podání nabídky: do 1.8.2022 do 12:00

Číslo poptávky: 2022/16

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání kancelářských potřeb s poskytnutím náhradního plnění pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodávka hardwarového vybavení – 2. výzva

Lhůta pro pro podání nabídky: do 13.5.2022 do 12:00

Číslo poptávky: 2022/10

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání  hardwarového vybavení ve 2. výzvě pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Studie odtokových poměrů – povodí Ivanovického a Tuřanského potoka

Lhůta pro pro podání nabídky: do 20.5.2022 do 10:00

Číslo poptávky: 2022/09

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zpracování studie odtokových poměrů – povodí Ivanovického a Tuřanského potoka pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodávka hardwarového vybavení

Lhůta pro pro podání nabídky: do 2.5.2022 do 12:00

Číslo poptávky: 2022/08

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání  hardwarového vybavení pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Projektová dokumentace na rekonstrukci podchodu pod hlavním nádražím — Návrh světelné a multimediální instalace

Lhůta pro pro podání nabídky: Do 21.03.2022, 10:00 hod.

Číslo poptávky: 2022/03

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci podchodu pod hlavním nádražím — Návrh světelné a multimediální instalace pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Vodohospodářská studie Brněnská třída v úseku Cejl – Zvonařka

Lhůta pro pro podání nabídky: do 21.2.2022 do 10:00

Číslo poptávky: 2022/02

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování vodohospodářské studie Brněnská třída v úseku Cejl – Zvonařka pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.