Archiv 2022

Poptávka: Podání cenové nabídky
Vodohospodářská studie Brněnská třída v úseku Cejl – Zvonařka

Lhůta pro pro podání nabídky: do 21.2.2022 do 10:00

Číslo poptávky: 2022/02

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování vodohospodářské studie Brněnská třída v úseku Cejl – Zvonařka pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.