Archiv 2021

Poptávka: Podání cenové nabídky
Tisk publikace k soutěži na Nové hlavní nádraží Brno, 2. vypsání

Lhůta pro pro podání nabídky: do 10.11.2021 do 12:00

Číslo poptávky: 2021/26

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na tisk publikace k mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické dvoufázové soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno, 2. vypsání pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Projektová dokumentace – Revitalizace toku a vývařiště Svrateckého náhonu

Lhůta pro pro podání nabídky: do 25.10.2021 do 10:00

Číslo poptávky: 2021/25

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace – Revitalizace toku a vývařiště Svrateckého náhonu pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Právní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek

Lhůta pro pro podání nabídky: do 13.08.2021 do 12:00

Číslo poptávky: 2021/24

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na právní služby spočívající v poskytnutí právních služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek a administraci veřejných zakázek pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Informačně-propagační kampaň Nové hlavní nádraží Brno

Lhůta pro pro podání nabídky: do 11.08.2021 do 13:00

Číslo poptávky: 2021/21

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zajištění informačně-propagační kampaně k mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické dvoufázové soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Tisk publikace k soutěži na Nové hlavní nádraží Brno

Lhůta pro pro podání nabídky: do 29.07.2021 do 12:00

Číslo poptávky: 2021/19

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na tisk publikace k mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické dvoufázové soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Informačně-propagační spoty a video k soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno

Lhůta pro pro podání nabídky: do 19.7.2021 do 13:00

Číslo poptávky: 2021/17

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání 3 informačně-propagačních spotů a videa s dobou využití maximálně 12 měsíců souvisejících s propagací výsledků mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické dvoufázové soutěže o návrh nového hlavního nádraží Brno  pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Administrace veřejných zakázek a právní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek

Lhůta pro pro podání nabídky: do 19.7.2021 do 12:00

Číslo poptávky: 2021/16

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na právní služby spočívající v administraci veřejných zakázek a první služby v oblasti zadávání veřejných zakázek pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Výroba sytému výstavních stojanů pro účely prezentace soutěžních panelů, 2. vypsání

Lhůta pro pro podání nabídky: do 24.06.2021 do 15:00

Číslo poptávky: 2021/14

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na výrobu sytému výstavních stojanů pro účely prezentace soutěžních panelů, 2. vypsání pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Výroba sytému výstavních stojanů pro účely prezentace soutěžních panelů

Lhůta pro pro podání nabídky: do 08.06.2021 do 15:00

Číslo poptávky: 2021/10

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na výrobu sytému výstavních stojanů pro účely prezentace soutěžních panelů pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Rekonstrukce topného systému, strukturované kabeláže a elektroinstalace vč. navazujících stavebních úprav

Lhůta pro pro podání nabídky: do 31.5.2021 do 15:00

Číslo poptávky: 2021/08

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na rekonstrukci topného systému, strukturované kabeláže a elektroinstalace vč. navazujících staveních uprav pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Analýza výstavby nového hlavního nádraží Brno v kontextu rozvoje území Nová čtvrť Trnitá

Lhůta pro pro podání nabídky: do 17.5.2021 do 15:00

Číslo poptávky: 2021/07

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zpracování analýzy výstavby nového hlavního nádraží Brno v kontextu rozvoje území Nová čtvrť Trnitá pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Zajištění licencí Microsoft 365 Business

Lhůta pro pro podání nabídky: do 30.4.2021 do 12:00

Číslo poptávky: 2021/05

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zajištění licencí Microsoft 365 Business na období 24 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.