Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Výroba sytému výstavních stojanů pro účely prezentace soutěžních panelů

Lhůta pro pro podání nabídky: do 08.06.2021 do 15:00

Číslo poptávky: 2021/10

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na výrobu sytému výstavních stojanů pro účely prezentace soutěžních panelů pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

do 12 týdnů od účinnosti smlouvy

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Ing. arch. Tomáš Pavlíček
  • +420 777 485 468

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v listinné podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3. patro, v pracovní dny od 09:00 do 15:00 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

Dle specifikace v přiložené poptávce.

Specifikace předmětu:

Návrh řešení a výroba systému výstavních stojanů pro účely prezentace soutěžních panelů, které byly odevzdány v rámci architektonických soutěží. Bližší specifikace v poptávce.