Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Informačně-propagační spoty a video k soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno

Lhůta pro pro podání nabídky: do 19.7.2021 do 13:00

Číslo poptávky: 2021/17

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání 3 informačně-propagačních spotů a videa s dobou využití maximálně 12 měsíců souvisejících s propagací výsledků mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické dvoufázové soutěže o návrh nového hlavního nádraží Brno  pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

od 6 týdnů od účinnosti smlouvy

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Mgr. Šárka Reichmannová
  • +420 725 428 893

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v listinné podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3. patro, v pracovní dny od 09:00 do 16:00 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

dle specifikace v přiložené poptávce

Specifikace předmětu:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 3 informačně-propagačních spotů a videa s dobou využití maximálně 12 měsíců souvisejících s propagací výsledků mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické dvoufázové soutěže o návrh nového hlavního nádraží Brno. Dva spoty a jedno video budou součástí informační kampaně.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v návrhu smlouvy (příloha č. 4 poptávky) a ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 1 poptávky).