Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Organizování a poskytování jazykových kurzů

Lhůta pro pro podání nabídky: do 23.12.2021 do 13:00

Číslo poptávky: 2021/28

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na organizování a poskytnutí jazykových kurzů pro zaměstnance Kanceláře architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

od účinnosti smlouvy na 2 roky

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Petra Fránková
  • +420 770 176 500

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v listinné podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3. patro, v pracovní dny od 09:00 do 16:00 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

Není specifikováno

Specifikace předmětu:

Organizování a poskytnutí jazykových kurzů (výuka anglického jazyka) pro zaměstnance KAM v sídle zadavatele dle specifikace v přiložené poptávce.