Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Tisk publikace k soutěži na Nové hlavní nádraží Brno

Lhůta pro pro podání nabídky: do 29.07.2021 do 12:00

Číslo poptávky: 2021/19

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na tisk publikace k mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické dvoufázové soutěži o návrh Nové hlavní nádraží Brno pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

dodání vytištěných publikací 24.9.2021, předání podkladů do tisku cca 14 dní před datem tisku

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Frkáňová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v listinné podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3. patro, v pracovní dny od 09:00 do 15:00 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

Dle specifikace v přiložené poptávce.

Specifikace předmětu:

Dle specifikace v příloze č. 1.