Archiv 2021

Poptávka: Podání cenové nabídky
Analýza výstavby nového hlavního nádraží Brno v kontextu rozvoje území Nová čtvrť Trnitá

Lhůta pro pro podání nabídky: do 17.5.2021 do 15:00

Číslo poptávky: 2021/07

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zpracování analýzy výstavby nového hlavního nádraží Brno v kontextu rozvoje území Nová čtvrť Trnitá pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Poptávka: Podání cenové nabídky
Zajištění licencí Microsoft 365 Business

Lhůta pro pro podání nabídky: do 30.4.2021 do 12:00

Číslo poptávky: 2021/05

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zajištění licencí Microsoft 365 Business na období 24 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.