Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodání licencí Adobe Pro DC a Creative Cloud All Apps GOV RENEWAL na 12 měsíců

Datum zveřejnění poptávky: 27.11.2023

Lhůta pro pro podání nabídky: do 4.12.2023 do 15:00

Číslo poptávky: 2023/17

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání licencí Adobe Pro DC a Creative Cloud All Apps GOV RENEWAL na 12 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

12 měsíců od 25.12.2023

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Petra Fránková
  • +420 770 176 560

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v listinné podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3. patro, v pracovní dny od 09:00 do 16:00 v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

Není specifikováno

Specifikace předmětu:

Dodání 7 licencí Adobe Acrobat Pro DC a 10 licencí Adobe Creative Cloud All Apps GOV RENEWAL na 12 měsíců pro Kancelář architekta města Brna.

VIP číslo Vám rádi v případě zájmu o podání nabídky pošleme na mail, kontaktujte nás na frankova.petra@kambrno.cz.