Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dodání licence Autodesk Civil 3D na 12 měsíců

Datum zveřejnění poptávky: 8.7.2024

Lhůta pro pro podání nabídky: do 15.7.2023 do 15:00

Číslo poptávky: 2024/12

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dodání 1 licence Autodesk Civil 3D na 12 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

12 měsíců od 9.8.2024

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Petra Fránková
  • +420 770 176 560

Způsob podání nabídky:

Nabídky budou podávány v elektronické podobě na e-mailovou adresu: frankova.petra@kambrno.cz.

Kvalifikace dodavatele:

Není specifikováno

Specifikace předmětu:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 licence Autodesk Civil 3D 2024/2025 na 12 měsíců. Jedná se obnovu licence s daným navazujícím termínem.