Ing. Vilém Michna

Ing. Vilém Michna

krajinářský architekt

Absolvent oboru Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Během studia získával praxi realizacemi zahrad a drobnými projekty v oboru. Postupně se začal zajímat o život ve veřejném prostoru, na což zaměřil i svou diplomovou práci na téma tvorby bezpečných cest ve městě pro zranitelné skupiny lidí. Po škole získával další zkušenosti na městském úřadu v Mikulově jako správce veřejné zeleně. Mezi jeho záliby patří cestování vlakem, literatura a hledání času nejen na tyto dvě věci.