Rada KAM

Rada KAM

Rada KAM je stálým poradním orgánem ředitele, který ji také zřizuje. Rada KAM má za úkol sledovat činnost organizace a konzultovat s ředitelem koncepci jejího rozvoje, monitorovat využívání financí, její hospodaření a investice, sledovat výběrová řízení, zadávání veřejných zakázek nebo personální zabezpečení, projednávat roční závěrky, výroční zprávy a podněty od občanů. V neposlední řadě taky podává řediteli KAM návrhy a doporučení.

V současné době probíhá jmenování nových členů v souladu se zřizovací listinou.