Mgr. Jan Ambrož

Mgr. Jan Ambrož

vedoucí týmu Analýz a GIS

Vystudoval obor Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF MU. Během studií se snažil získat praxi v oboru. Ve firmě Ekotoxa pracoval na projektu Digitalizace půdních bloků pro francouzský Národní geografický institut a během magisterského studia byl zapojen do mezinárodních projektů AKTION CZ-AT, které se věnovaly výzkumu česko-rakouského pohraničí.

Po studiích nastoupil do firmy Atelier proREGIO, kde získal praxi v oblasti územního plánování a tvorby územních plánů. Podílel se také na 4. aktualizaci ZÚR Kraje Vysočina.