Ing. David Čížek

Ing. David Čížek

dopravní specialista

Absolvent oboru Konstrukce a dopravní stavby na FAST VUT. V bakalářské práci řešil prodloužení ulice Podnikatelská a navazující úpravy sítě ulic Hradecká, Sportovní a Palackého třída. V diplomové práci se věnoval uspořádání komunikací v Technologickém parku.