Ing. arch. Pavel Šemora

Ing. arch. Pavel Šemora

vedoucí týmu Nový ÚP a změny ÚP

Absolvent FA na VUT Brno se zaměřením na rekonstrukci a obnovu památek. Projekční praxi získal v Ateliéru DoS a následně ve firmě Arch.Design. Od roku 2007 působí jako samostatný autorizovaný architekt – urbanista.

Je členem Asociace pro územní plánování a urbanismus (AUÚP). U České komory architektů je proškolen pro architektonické a urbanistické soutěže.

Na základě 14 leté praxe získal zkušenosti v oboru územního plánování při zpracování územních studií (na úrovni měst i krajů), územních plánů a jejich změn včetně analýz využití území, navrhování a prověřování investičních záměrů.

V letech 2004-2012 se podílel na zpracování nového územního plánu města Brna včetně projednání Konceptu ve třech variantách. Od roku 2010 aktivně zpracovává dokumentace územních plánů v systému GIS, mimo jiných ÚP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (2014). Během své praxe se podílel na několika projektech zabývajících se rozvojem jižního centra města Brna a železničním uzlem Brno (ŽUB).