Ing. arch. Barbora Menšíková

Ing. arch. Barbora Menšíková

architektka

Vystudovala obor Architektura a urbanismus na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Studium si rozšířila o zahraniční zkušenosti na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Ve své diplomové práci se věnovala prezentaci, popularizaci a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti architektury a urbanismu.

Odbornou praxi započala v projekční kanceláři AM design, později v brněnském ateliéru Burian-Křivinka. Na VUT se podílela na řešení projektu TAČR, který se zaměřoval na problematiku sociálního bydlení ve vztahu k územním plánům slovenských měst. Do KAMu nastoupila už jako stážistka během studia na oddělení územního plánování, kde působí i dnes.