Mgr. Nikola Koktavá

Mgr. Nikola Koktavá

GIS specialistka

Absolvent oboru Aplikovaná geografie a geoinformatika na Přírodovědecké fakultě MUNI. Magisterský titul obhájila diplomovou prací „Uživatelské testování vyhledávacích nástrojů pro prostorová data“.

Ve volném čase běhá na vlak či šalinu, akceptuje zpoždění ČD a ztrácí se ve Žďárských vrších.