Ing. Ondřej Nečaský

Ing. Ondřej Nečaský

krajinářský architekt

Vystudoval Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity, obor Zahradní a krajinářská architektura. Během studia se věnoval praxi v atelieru Ekodílna Petra Kučery v Brně, kde se zabýval hodnocením krajinného rázu Brna a okolí a Krajinným plánem Mikulovska. Po studiu nastoupil do Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka. Mezi jeho významné realizace v tomto atelieru patří Kampus Office park Brno, revitalizace centrálního parku v Praze – Chodově, Park Lannova v Praze a Olympia park v Brně. Od roku 2011 provozuje vlastní projekční praxi a stal se spolumajitelem a jednatelem firmy ZAHRADA – PARK – KRAJINA s.r.o. Je autorizovaným krajinářským architektem, členem České asociace krajinářských architektů a ve volném čase relaxuje na své zahradě a s oblibou včelaří.