Ing. arch. Marieta Musálková

Ing. arch. Marieta Musálková

architektka a fotografka

Je absolventkou Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně, studovala i na Berner Fachhochschule – Architektur, Holz und Bau. Ve Švýcarsku také absolvovala několik architektonických workshopů s různým zaměřením. Praxi začala nabírat v kanceláři Draškovič, s.r.o., později v ateliéru M2AU v Brně. Kromě architektury má v zálibě kresbu, malbu a fotografii. Nyní v KAMu pracuje na novém územním plánu. Ráda fotí a maluje.