Ing. arch. Tomáš Pavlíček

Ing. arch. Tomáš Pavlíček

architekt

Absolvent Fakulty architektury v Brně působil v architektonické kanceláři knesl + kynčl architekti. Během své praxe se spolupodílel na řadě projektů jak bytových či občanských staveb, tak i veřejných prostranství a větších územních celků.

Z realizovaných staveb lze uvést například dopravní terminál v Novém Městě na Moravě včetně přilehlé ulice Nádražní. Dále, mimo jiné, spolupracoval na soutěžních návrzích projektů Budoucnost centra Brna, Nová pěší a cyklistická lávka v Mariboru nebo Centrum halových sportů v Českých Budějovicích.