Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

vedoucí oddělení Doprava

Absolvent FAST VUT v Brně, kde na Ústavu pozemních komunikací působí jako externí učitel a mimo jiné přednáší dopravní inženýrství. Před nástupem na KAM se zabýval dopravně-inženýrskými výpočty a studiemi včetně např. územní studie jižní čtvrti s architekty Koleček-Jura.

Dlouhodobě se věnuje dopravním otázkám města Brna. Je autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby a zodpovědným projektantem nového územního plánu a územních studií, na kterých KAM pracuje.

Jeho hlavní zálibou je cestování po městech a studium jejich systémů veřejné dopravy, jeho nejoblíbenějším městem z tohoto pohledu je Vídeň.