Ing. arch. Michaela Skoupilová

Ing. arch. Michaela Skoupilová

architektka

Vystudovala Architekturu a rozvoj sídel se specializací na Prostorové plánování na Fakultě stavební VUT v Brně. Během studia působila ve Studentské komoře akademického senátu a studentském spolku Siola. Její diplomová práce se zabývala rozšířením města Náměšť nad Oslavou. Několik let se podílela na organizaci výstav, konferencí a přednášek organizovaných Galerií architektury v Brně. Svoji praxi mimo jiné získala v ateliéru Kurtis & partners s.r.o., kde pracovala na projektech různých měřítek od územních studií až po interiéry. Ráda se věnuje grafice a virtuální malbě. Svůj volný čas tráví na horách – v létě v pohorkách a v zimě na freeridových lyžích.