Ing. Martin Machala, Ph.D.

Ing. Martin Machala, Ph.D.

GIS specialista

Vystudoval Krajinné inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně, kde následně získal také doktorát z Aplikované geoinformatiky. Během studií vycestoval na řadu zahraničních stáží, především do Dánska, Skotska, Finska či Itálie, ale také Rumunska či iráckého Kurdistánu. Během doktorátu byl zaměstnán ve výzkumné sféře, kde se stejně jako na své alma mater věnoval především dálkovému průzkumu Země a geoinformačním systémům. Poté sbíral zkušenosti v několika soukromých geodetických firmách, kde se zaměřoval na práci s 3D daty, fotogrammetrii a laserové skenování. Od roku 2023 je součástí GIS týmu KAM. Mezi jeho hlavní záliby patří fotografování a navštěvování člověkem zapomenutých míst.