Ing. Bibiana Janebová

Ing. Bibiana Janebová

vedoucí týmu PPO

Absolventka oboru Technologie ochrany životního prostředí Fakulty chemické VUT v Brně a oboru Krizový management a ochrana obyvatel. Před nástupem do KAMu pracovala jako vedoucí Oddělení projektů na Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna.

Těší ji, že je jako projektová manažerka členem týmu, který se podílí na přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření města Brna. Díky projektu se podaří ochránit město nejen před stoletou povodní, ale bude možné vybudovat i nové povodňové parky, cyklostezky a kolonády, a oživit tak brněnská nábřeží, jak to známe i z jiných evropských měst.