Ing. arch. Pavla Pannová

Ing. arch. Pavla Pannová

vedoucí oddělení Územní plánování

Vystudovala Fakultu architektury na VUT v Brně, dva roky studovala na stážích na Kingston Polytechnic v Londýně a na University of Leuven v Belgii (1991–1993). Od roku 2001 je autorizovaným architektem. Složila zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro uzemní plánovaní (2001). Je soudním tlumočníkem angličtiny. Pracuje jako architekt, projektant, dvakrát byla městským architektem v Pardubicích (1998–2002, 2013–2015) jako vedoucí Odboru hlavního architekta magistrátu. V letech 2019-2023 vedla Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Je aktivní v pracovní skupině pro soutěže v České komoře architektů i jako porotce architektonických soutěží.

S radostí uplatňuje a sdílí své letité zkušenosti z různých pozic v profesi architekta a urbanisty při práci v mladém tvůrčím týmu KAMu například na uzemním plánu a jeho změnách, na územních a objemových studiích a na dalších projektech. Spolupracuje s FA VUT.

Má dva dospělé syny Jana a Ondřeje a vnučku Sofii. Běhá maratony, tančí flamenco.