Ing. arch. David Zajíček

Ing. arch. David Zajíček

vedoucí oddělení Veřejný prostor

Absolvent FA VUT Brno spolupracoval s architekty Tomášem Dvořákem, Jitkou Ressovou a Zbyňkem Musilem. Podílel se na projektech obytných a občanských staveb a veřejných prostranství.

Z realizovaných projektů jsou to zejména Revitalizace návsi a kulturního domu v Bedřichovicích – Bedřichovice nad Temží, Prezentace archeologických nálezů v Přerově – Na Marku a Provozní středisko Vodárenské společnosti v Tišnově.