Ing. Ladislav Dvořák, Ph.D.

Ing. Ladislav Dvořák, Ph.D.

projektový manažer

Vystudoval obor Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně. Po studiu působil na Ústavu vodních staveb VUT, kde se věnoval především matematickému modelování proudění vody a je spoluautorem publikací Katalog protipovodňových opatření kulturních památek a Spřažené 1D a 2D numerické modelování proudění vody v záplavových územích.

Mezi jeho záliby patří hlavně sport, závodně se věnoval triatlonu a v současné době rekreačně cyklistice, běhu a plážovému volejbalu.