Ing. Radim Vítek, MSc

Ing. Radim Vítek, MSc

vedoucí oddělení Městská infrastruktura

Vystudoval Agroekologii na Mendelově univerzitě v Brně a je absolventem University of Exeter ve Velké Británii, kde získal titul MSc v oboru vodního hospodářství. Téměř desetiletou praxi získal v projektové a inženýrské kanceláři JV PROJEKT VH s.r.o., kde se na pozici vedoucího projektů zabýval především odvodněním a odkanalizováním urbanizovaných území.

Kromě samotných projektů se v průběhu své kariéry věnoval i konzultační a přednáškové činnosti související s aktuálními trendy v oblasti hospodaření s dešťovou vodou a implementací modrozelené infrastruktury do měst a obcí. Je spoluautorem publikace Hospodaření se srážkovými vodami v ČR a řady dalších článků na toto téma.