Park Černovická pískovna

urbanisticko-krajinářská jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Park Černovická pískovna

Status: Výsledky

Předmětem soutěže byl návrh urbanisticko-krajinářského řešení parku Černovická pískovna, který vznikne rozsáhlou transformací současného těžebního prostoru a přiléhajících území v jihozápadní části města. Záměrem je vznik nového moderního parku celoměstského významu, který kromě svého rekreačního a relaxačního využití zajistí podmínky pro existenci a další rozvoj místního přírodního bohatství.

Účelem soutěže bylo nalézt a ocenit optimální řešení transformace území dotčené mnoha protichůdnými zájmy, které splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v soutěžních podmínkách a umožní následně zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací.

 

Zahájení soutěže: 07.01.2022

Odevzdání soutěžních návrhů: 08.04.2022

Zasedání poroty: 21.04.2022 - 22.04.2022

Porota

Nezávislí

RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.

Ing. Vladimír Sitta

Ing. arch. Zdeňka Vydrová

 

Náhradníci – nezávislí

Ing. Daniel Matějka, Ph.D.

Ing. Tomáš Popelínský

Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

Ing. arch. Helena Vařejková

 

Závislí

Mgr. Petr Hladík

Bc. Petra Quittová

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

 

Náhradníci – závislí

Bc. Tomáš Koláčný

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Ludvík Kadlec

Jiří Hasoň

Ing. Alexandra Koutná

Ing. Monika Knězková

Ing. Ondřej Nečaský

 

 

Dokumenty ke stažení

Výsledky soutěže

Informace pro účastníky soutěže o návrh: Všechny neoceněné a neodměněné návrhy jsou k vyzvednutí v budově Kanceláře architekta města Brna na Zelném trhu 13 na Oddělení projektů veřejného prostoru a soutěží.

 

Výsledky soutěže byly schváleny Radou města Brna na zasedání dne 18. května 2022.

 

Soutěžní podmínky včetně všech jejích příloh byly schváleny dne 5. 1. 2022 Radou města Brna a 7. 1. 2022 byla soutěž oficiálně zahájena.

Výsledky

Obrázek soutěže
Park Černovická pískovna - Ing. Radek ProkešPark Černovická pískovna - Ing. Radek ProkešPark Černovická pískovna - Ing. Radek ProkešPark Černovická pískovna - Ing. Radek ProkešPark Černovická pískovna - Ing. Radek Prokeš

1. cena

350 000 Kč

Účastník: Ing. Radek Prokeš

Autor: Ing. Radek Prokeš, Ph.D., Ing. Martina Havlová, Ph.D., Ing. Eva Wagnerová, Ing. arch. Veronika Hladíková, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ph.D., Ing. arch. Lukáš Grasse

Spolupracovník: Ing. Tereza Hrubá, doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.

ČERNOVICKÉ TERASY Těžební plochy byly po dlouhá léta chápány jako jizvy na tváři krajiny. Proto bylo historicky věnováno velké úsilí kompletní rekultivaci těchto krajin zemědělským či lesnickým způsobem. Rozsáhlé zásahy často nenávratně přetvoří tvář krajiny a vymazávají z ní historii, stopy vývoje a identitu místa. Současná doba může přinášet nové pohledy na řešení těchto otázek, kde výsledkem je unikátní soulad mnoha zájmů, které se v území potkávají. Černovické terasy jsou nepopiratelně vrásky v krajině, která má již „něco za sebouʺ. Chápeme je jako fenomén, který prostor dělá jedinečným a proto jsou pro celý návrh základním stavebním kamenem. Stěny odhalené těžbou písku odkazují na vývoj území a to nejen v řádu posledních desítek těžebních let, ale díky geologickému profilu i miliony let do minulosti. Nabízené řešení si klade za cíl nepotlačit a neponičit jedinečnost území bývalé pískovny, ale naopak se snaží podpořit jeho ráz a vytvořit zde přírodní park městského významu.

Obrázek soutěže
Park Černovická pískovna - Ing. Jana Zuntychová,  Ing. arch. Mgr. Adam Lacina,  Ing. arch. Mgr. Jan PospíšilPark Černovická pískovna - Ing. Jana Zuntychová,  Ing. arch. Mgr. Adam Lacina,  Ing. arch. Mgr. Jan PospíšilPark Černovická pískovna - Ing. Jana Zuntychová,  Ing. arch. Mgr. Adam Lacina,  Ing. arch. Mgr. Jan PospíšilPark Černovická pískovna - Ing. Jana Zuntychová,  Ing. arch. Mgr. Adam Lacina,  Ing. arch. Mgr. Jan Pospíšil

2. cena

250 000 Kč

Účastník: Ing. Jana Zuntychová, Ing. arch. Mgr. Adam Lacina, Ing. arch. Mgr. Jan Pospíšil

Autor: Ing. Jana Zuntychová, Ing. arch. Mgr. Adam Lacina, Ing. arch. Mgr. Jan Pospíšil

Spolupracovník:

„park mezi průmyslem a divočinou“ Návrh v symbolické i fyzické rovině zkoumá možné cesty intervencí do řešeného území. Stávající situace, do které vstupujeme není pevným bodem s jasně definovanými parametry, nýbrž dynamickou strukturou přírodních i hospodářských vztahů. Záměrem je vnést do území novou rekreační vrstvu, avšak respektovat vrstvu těžebních procesů a zejména uchovat a dále rozvíjet vrstvu přírody s důrazem na co největší biodiverzitu. Tak jako stávající situace není stálá, tak ani výstup nemůže mít ambici předepsat jednoznačnou a finální podobu místa. Návrhová část chce umožnit přístup a prostupnost skrze území. Na některých místech si na přírodě vynucuje více prostoru pro formálnější řešení zeleně, pro umístění parkového zázemí a komunitních zahrádek, dále od takových center však formální zásahy mizí a pokračují pouze stezky skrze území, kde převládají spontánní sukcesní procesy.

Obrázek soutěže
Park Černovická pískovna - ra15 a.s.Park Černovická pískovna - ra15 a.s.Park Černovická pískovna - ra15 a.s.Park Černovická pískovna - ra15 a.s.Park Černovická pískovna - ra15 a.s.

3. cena

180 000 Kč

Účastník: ra15 a.s.

Autor: doc. Ing. arch. Radek Lampa; Ing. Renata Bartková, DiS., MBA; Ing. arch. Kateřina Havlová; Ing. arch. Oksana Dzabarjan; Ing. Libor Hrdoušek; Maxim Petricov

Spolupracovník: Mgr. Marie Vymazalová, Ph.D. ; Tomáš Zděblo; Ing. Jiří Vítek

divoká příroda uprostřed města Nechali jsme otevřenou geologickou a těžební historii místa a vyvážili ji dynamickým terénem kopců. Vyřešili jsme problém s dešťovou vodou z přilehlých území, naplnili s ní nové vodní plochy, vsákli ji do území a přebytek odvedli do poloprázdného Černovického potoka. Dali jsme prostor 43 ha pro přirozenou obnovu místa a opatrně sem vpustili člověka jako pozorovatele a partnera. Navrhli jsme péči, která pomůže zachovat a rozšířit vzácné biotopy a propojit je s okolní krajinou. Dali jsme prostor sportovním aktivitám i komunitnímu životu. Historii místa jsme použili jako inspiraci pro prvky drobné architektury a mobiliáře.

Odměna 120 000 Kč

Účastník: PS studio s.r.o. / Autor: Ing. arch. Pavel Šemora; Ing. Kateřina Šamánková; Ing. Romana Turečková; Ing. Anna Popelová; Ing. Tereza Tichá; Mgr. Jan Oprchal

Park Černovická pískovna - PS studio s.r.o. / Autor: Ing. arch. Pavel Šemora; Ing. Kateřina Šamánková; Ing. Romana Turečková; Ing. Anna Popelová; Ing. Tereza Tichá; Mgr. Jan OprchalPark Černovická pískovna - PS studio s.r.o. / Autor: Ing. arch. Pavel Šemora; Ing. Kateřina Šamánková; Ing. Romana Turečková; Ing. Anna Popelová; Ing. Tereza Tichá; Mgr. Jan OprchalPark Černovická pískovna - PS studio s.r.o. / Autor: Ing. arch. Pavel Šemora; Ing. Kateřina Šamánková; Ing. Romana Turečková; Ing. Anna Popelová; Ing. Tereza Tichá; Mgr. Jan OprchalPark Černovická pískovna - PS studio s.r.o. / Autor: Ing. arch. Pavel Šemora; Ing. Kateřina Šamánková; Ing. Romana Turečková; Ing. Anna Popelová; Ing. Tereza Tichá; Mgr. Jan Oprchal