Územní studie
Bosonohy

Od podzimu 2020 jsme z pověření Rady města Brna připravovali Územní studii Bosonohy. Jejím cílem je stanovit podmínky pro výstavbu v městské části i v souvislosti s tím, že je oblast jednou z hlavních strategických lokalit města.

Jaké jsou cíle studie?

Územní studie měla za cíl vytvořit novou část Bosonoh a centrum, které doplní dnes chybějící občanskou vybavenost. Podmínkou je dobré propojení se stávající zástavbou. Důležité bylo také najít rovnováhu mezi zastavěným územím i krajinou obklopující Bosonohy a vyřešit dlouhodobé dopravní problémy v území. Zároveň jde o dokument, který v jednom místě koordinuje investiční záměry kraje, města a jeho městských částí i soukromých subjektů.

Jaké území studie prověřovala?

Celkově studie prověřila území o velikosti zhruba 370 hektarů. Toto území obsahuje celé Bosonohy, částečně zasahuje do městských částí Starý a Nový Lískovec. Na jihu je území ohraničeno ulicí Bítešská, na východě ulicemi Jemelkova a Chironova, na severu lesním porostem a na západě územními rezervami dle krajských zásad územního rozvoje.

Kdo se zapojoval do přípravy studie?

Studie byla průběžně diskutována mj. se zástupci dotčených městských částí, Odborem dopravy MMB, Dopravním podnikem města Brna, Odborem dopravy JMK, ŘSD, vlastníky technických sítí i investory v území.