Územní studie
Bosonohy

Od podzimu 2020 připravuje KAM z pověření Rady města Brna Územní studii Bosonohy. Jejím cílem je stanovit podmínky pro výstavbu v městské části. Oblast je jednou z hlavních strategických lokalit města. Předpokládaný termín dokončení je polovina roku 2021.

Jaké jsou cíle studie?

Územní studie má za cíl vytvořit novou část Bosonoh a centrum, které doplní dnes chybějící občanskou vybavenost. Podmínkou je dobré propojení se stávající zástavbou. Důležité je také najít rovnováhu mezi zastavěným územím a krajinou obklopující Bosonohy a vyřešit dlouhodobé dopravní problémy v území. Zároveň půjde o dokument, který v jednom místě sladí investiční záměry kraje, města a jeho městských částí i soukromých subjektů.

Jaké území studie prověřuje?

Celkově studie prověří území o velikosti zhruba 370 hektarů. Toto území obsáhne celé Bosonohy, částečně zasahuje do městských částí Starý a Nový Lískovec. Na jihu je území ohraničeno ulicí Bítešská, na východě ulicemi Jemelkova a Chironova, na severu lesním porostem a na západě územními rezervami dle krajských zásad územního rozvoje.

Kdo se zapojuje do přípravy studie?

Studie bude průběžně diskutována mj. se zástupci dotčených městských částí, Odborem dopravy MMB, Dopravním podnikem města Brna, Odborem dopravy JMK, ŘSD, vlastníky technických sítí i investory v území.