Brněnská třída

Brněnská třída bude ulicí vznikající od Bratislavské, křížící Cejl, Křenovou i Zvonařku a ukončenou kolmo na prodlouženou Hladíkovu. Pomoci má především s urbanizací zanedbaného území v sousedství historického centra města a dopravní obsluhou městských i soukromých záměrů v oblasti. Měla by se stát novou trasou pro hromadnou dopravu a cyklisty. Koordinátorem projektu je Kancelář architekta města Brna.

Proměna brownfieldů

Území v těsné blízkosti historického centra mezi ulicemi Milady Horákové, Cejl, Křenová a Zvonařka je silně zanedbané. Cílem posledních desetiletí je přestavba zdejších brownfieldů, jako je Mosilana, Dřevopodnik, Špitálka nebo již rozběhnutá Vlněna, což je zvláště aktuální v době nedostatku bytů a zároveň snahy o ekonomicky i ekologicky udržitelný rozvoj vylučující masivní rozpínání města za jeho hranice.

Brněnská třída (dříve označovaná jako Nová městská třída) by se mohla stát páteří těchto rozvojových lokalit. Už před sametovou revolucí se vedly diskuze o její podobě – měla mít parametry podobné jako pražská magistrála. Poté se uvažovalo o třídě (sběrné komunikaci) kombinující velké dopravní zatížení a urbanistický význam hlavní ulice s obchody atd.

V posledních letech se objevují plány s omezením automobilové dopravy pouze pro přímou obsluhu území, kde by však mohla projíždět hromadná doprava a cyklisté. Výsledná podoba Brněnské třídy však ještě není určena. Její stavba přímo souvisí s navazujícími soukromými i městskými projekty. Dá se tedy očekávat, že bude vznikat postupně tak, jak bude probíhat jednání s investory i modernizace okolních částí.

Navazující projekty

V západní části teplárny v areálu Špitálky vznikne moderní chytrá čtvrť.

Areál bývalého Dřevopodniku v sousedství ulice Křenová město adaptuje na družstevní byty. Vznikne jich tu celkem přes 200.

Původní areál Vlněny se mění v moderní kancelářské a obchodní prostory. Hotová je přibližně polovina. Denně sem bude za prací dojíždět až 10 000 lidí.

Mosilana – probíhají jednání mezi městem, zástupcem investora, odborníky z Muzea města Brna a orgány památkové péče. Měla by zde vzniknout bytová čtvrť a současně by měly být zachovány původní objekty a odkaz na textilní tradici města Brna.

V přípravě je také revitalizace Svitavského náhonu (tzv. Stará Ponávka), v jiných částech toku už je hotovo, případě už je proměna připravena.