Architektonická studie
Cyklostezka Svratecká – Lávky

Architektonická studie s názvem „Cyklostezka Svratecká – Lávky“ prověřila možné podoby lávek nad Brněnskou přehradou. O těchto lávkách město uvažovalo jako o alternativním vedení cyklostezky mezi Bystrcí a hradem Veveří. Podobu lávek navrhla v dubnu 2020 společnost tvořená architektonickým ateliérem Studio acht a inženýrskou kanceláří Stráský, Hustý a partneři. Zadání a výběrové řízení na projekt lávek vypracovala Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Magistrátem města Brna. Projekt nebyl realizován, architektonická studie slouží jako podklad pro další rozhodování města.

Vedení cyklotrasy

Studie prověřila možnosti vedení cyklotrasy nad hladinou vodní nádrže ve dvou úsecích. První úsek poblíž pláže Kozí Horka je dlouhý 350 metrů a lávka by umožnila také podplouvání plavidel. Druhá lávka má překlenout těžko prostupný záliv obklopený skalami poblíž přístaviště Rokle. Měla by být dlouhá přibližně 90 metrů.

Ortofotomapa řešené lokality. Stráský, Hustý a partneři, Studio acht

Výsledky architektonické studie

Řešení vychází ze snahy navrhnout lehkou a transparentní konstrukci, která do krajiny nevrhá dominantu a nerušivě ji doplní. Konstrukci lávek navrhovali architekti tak, aby měla dlouhou životnost a aby nároky na její údržbu byly co nejnižší. Řídili se přitom zadáním KAM, podle kterého měla studie prověřit potenciál využití lávek pěšími a navrhnout nové pobytové plochy – koupací molo nebo vyhlídkové plošiny. Návrh obou lávek vychází ze stejného řešení podobou i zvolenými materiály.

Šířka navržených lávek je tři metry, aby se po nich mohli současně bez omezení pohybovat chodci i cyklisté. Nechybí ani zábradlí tvořené ocelovými sloupky s vodorovnou lanovou výplní. Madlo v návrhu doplňuje osvětlení, které zajišťuje bezpečnost.

Kozí horka – varianty A a B. Stráský, Hustý a partneři, Studio acht

Lávka u Kozí Horky

Návrh lávky v okolí pláže Kozí Horka má dvě podoby. Nad hladinou se může vinout jednoduchá elegantní linie, druhou možností je zavěšení lávky na pylon a vytvoření pomyslné smyčky. Tím vznikne nová pobytová plošina s prostupným středem, jejíž konstrukce připomíná plachetnici. Lávka by tak vedla co nejblíže vodní hladině, v jednom místě však zdvižená, aby pod ní mohla proplouvat záchranářská i rekreační plavidla.

Lávka poblíž přístaviště Rokle

Místa, na které navazuje druhá lávka v blízkosti přístaviště Rokle se liší výškou, proto studie navrhuje visutou konstrukci, kterou podepře oblouk. Návrh tvaru její mostovky se podobá lávce na Kozí Horce. Konstrukci lávky zasazené do hůře prostupného terénu tvoří v návrhu oblouk a lano, čímž okolní přírodu nerušivě doplňuje.

Rokle – začlenění do krajiny. Stráský, Hustý a partneři, Studio acht