Endre Steiner: Nájemní dům s obchody firmy Emanuel Jakob Friedmann

Šestipodlažní budova obchodního a nájemního domu s ustupujícím posledním patrem dotváří od roku 1937 podobu ulice Česká. Jde o příklad díla architekta Endre Steinera, který své stavby navrhoval s charakteristickou minimalistickou estetikou a převážně hladkými plochami fasád členěnými pouze symetricky umístěnými okny. Endre Steiner se narodil 22. srpna 1908.