Ernst Wiesner: Česká banka Union (Český rozhlas Brno)

Budova Českého rozhlasu na Beethovenově – jeden z prvních moravských příkladů funkcionalismu. Jejím autorem je Ernst Wiesner, který se v Brně podílel mj. také na podobě Krematoria, Paláce Morava nebo vily Stiassny. Stavba, původně určená pro Union banku a od roku 1950 využívaná Československým rozhlasem, prošla nedávno kompletní rekonstrukcí podle návrhu architekta Miloše Klementa. Nahlédněte pomocí fotografií do jejích útrob i na terasu s unikátním výhledem na Brno.