Ernst Wiesner v Brně

Dne 21. ledna 2020 si připomínáme 130 let od narození architekta Ernsta Wiesnera. Svými stavbami spoluvytvářel v meziválečném období pověst Brna jako jednoho z hlavních center moderní evropské architektury. Palác Morava, vily v Masarykově čtvrti, městské krematorium nebo jeho bankovní budovy dodnes tvoří genius loci města.