Miloslav Kopřiva: Obchodní dům Brouk a Babka

Brněnský obchodní dům s půvabným názvem Brouk a Babka vznikl v roce 1934. Jeho částečně volné přízemí na sloupech nabízí zákazníkům zajímavý pohled na výkladce kolmé k ulici Česká. Podobné obchodní domy pod značkou stejné firmy vznikaly po celém Československu (např. pražská Bílá labuť) a jejich technické vybavení bylo na svou dobu pokrokové – zahrnovalo potrubní poštu, eskalátory či samoobslužný prodej.

Autorem návrhu brněnské budovy je architekt Miloslav Kopřiva narozený 30. ledna 1894 v Tučapech. V době výstavby obchodního domu vedl v Brně vlastní projekční kancelář, už v roce 1935 ale odchází do Košic, kde se stal hlavním architektem. Do Brna se vrátil po druhé světové válce, aby působil jako vedoucí katedry pozemního stavitelství na Fakultě architektury VUT a postupně také jako její prorektor a děkan fakulty. Umírá 11. března 1968 v Brně.