Miloslav Kopřiva: Obchodní dům Brouk a Babka

Brněnský obchodní dům s půvabným názvem Brouk a Babka vznikl v roce 1934. Jeho částečně volné přízemí na sloupech nabízí zákazníkům zajímavý pohled na výkladce kolmé k ulici Česká. Podobné obchodní domy pod značkou stejné firmy vznikaly po celém Československu (např. pražská Bílá labuť) a jejich technické vybavení bylo na svou dobu pokrokové – zahrnovalo potrubní poštu, eskalátory či samoobslužný prodej.

Autorem návrhu brněnské budovy je architekt Miloslav Kopřiva narozený 30. ledna 1894 v Tučapech. V době výstavby obchodního domu vedl v Brně vlastní projekční kancelář, už v roce 1935 ale odchází do Košic, kde se stal hlavním architektem Košic. Do Brna se vrátil po druhé světové válce, aby působil jako vedoucí katedry pozemního stavitelství na Fakultě architektury VUT a postupně také jako její prorektor a děkan fakulty. Umírá 11. března 1968 v Brně.