Petr Levický: Pravoslavný chrám sv. Václava

Zlatá cibulová báň, půdorys s vepsaným tvarem řeckého kříže, geometricky pojaté průčelí… Projekt pravoslavného chrámu sv. Václava (1930-1931) vytvořil bez nároku na honorář ruský architekt Petr Levický. Patřil k prvním absolventům České vysoké školy technické v Brně. Narodil se 26. ledna 1894 v ruském Smolensku.