Pomník věnovaný architektu Adolfu Loosovi

Rok 2020 je také Rokem Adolfa Loose. U příležitosti 150. výročí jeho narození probíhaly akce připomínající jeho dílo a přímo v rodném Brně byl odhalen nový památník. Nalézt ho můžete v parku na Janáčkově náměstí – poblíž místa, kde bydlela jeho rodina.

Autoři pomníku, sochař Oldřich Morys a architekt Jaroslav Sedlák, ho pojali jako betonovou sochařskou formu náhrobku Adolfa Loose z vídeňského hřbitova, který si sám navrhl. Jde tak o vytvoření negativu místa architektova posledního odpočinku pro lokalitu, kde se narodil a vyrůstal. A zároveň o symbolické propojení obou míst Brna i Vídně.

Památník vznikl jako součást projektu Sochy pro Brno. Na výsledky výtvarné soutěže se můžete podívat zde.