Veřejná projednání upraveného návrhu nového územního plánu města Brna | 21. a 22. 6. 2021