Zikmund Kerekes v Brně

Architekt Zikmund Kerekes se narodil 17. prosince 1897 v Budapešti. V Brně absolvoval Německou vysokou školu technickou, nastoupil do kanceláře Jindřicha Kumpošta a působil i v ateliéru Ernsta Wiesnera.

Kerekesovy stavby si v Brně můžete prohlédnout na rohu Černopolní a Durďákovy, vyprojektoval Bassovu a Morgensternovu vilu v Lipové, nájemní dům na Zdráhalově i vlastní rodinný dům v Hansmannově.

V obavách z rostoucího vlivu nacistů Zikmund Kerekes emigroval. Po druhé světové válce působil v Izraeli pod jménem Hiram Ašer. Věnoval se především návrhům pomníků a vojenských hřbitovů.