Náměstí Republiky

Náměstí Republiky jako reprezentativní, přívětivý a bezpečný centrální veřejný prostor odpovídající významu místa, který bude sloužit nejen zdejším obyvatelům, ale i návštěvníkům. Abychom získali návrh, podle kterého k takovým úpravám dojde, připravujeme urbanisticko-architektonickou soutěž. Důležitý je však také váš názor. První veřejné setkání k úpravám náměstí Republiky proběhlo 13. září, druhé je plánováno na úterý 25. října. Své připomínky a požadavky nám můžete napsat také pomocí online ankety, otevřená zůstane do konce září.

Urbanisticko-architektonická soutěž

Cílem soutěže je najít co nejkvalitnější návrh prostoru a zpracovatele následné projektové dokumentace. Prostranství náměstí je třeba řešit komplexně a citlivě ve vztahu k historickému kontextu lokality. Aby Husovice získaly příjemné prostředí s dostatkem zeleně, kde budou lidé trávit volný čas, a místo pro pořádání kulturních i společenských akcí.

Význam náměstí poroste v důsledku změn okolí. Dopravní zátěž bude z Dukelské třídy odkloněna přes Tomkovo náměstí a Novou Dukelskou. Bývalé průmyslové komplexy Nové Zbrojovky a Motoráren Zetoru se promění v místo pro bydlení, práci i volný čas. Náměstí Republiky má proto příležitost stát se živoucím centrem čtvrti.

Soutěž bude pravděpodobně zahájena letos v prosinci.

Řešené území

Galerie