Náměstí Republiky

Náměstí Republiky jako reprezentativní, přívětivý a bezpečný centrální veřejný prostor odpovídající významu místa, který bude sloužit nejen zdejším obyvatelům, ale i návštěvníkům. Abychom získali návrh, podle kterého k takovým úpravám dojde, připravujeme urbanisticko-architektonickou soutěž. Důležitý je však také váš názor. První veřejné setkání k úpravám náměstí Republiky proběhlo 13. září, druhé pak 25. října. Své připomínky a požadavky jste nám mohli napsat také pomocí online ankety.

Urbanisticko-architektonická soutěž

Cílem soutěže je najít co nejkvalitnější návrh prostoru a zpracovatele následné projektové dokumentace. Prostranství náměstí je třeba řešit komplexně a citlivě ve vztahu k historickému kontextu lokality. Aby Husovice získaly příjemné prostředí s dostatkem zeleně, kde budou lidé trávit volný čas, a místo pro pořádání kulturních i společenských akcí.

Význam náměstí poroste v důsledku změn okolí. Dopravní zátěž bude z Dukelské třídy odkloněna přes Tomkovo náměstí a Novou Dukelskou. Bývalé průmyslové komplexy Nové Zbrojovky a Motoráren Zetoru se promění v místo pro bydlení, práci i volný čas. Náměstí Republiky má proto příležitost stát se živoucím centrem čtvrti.

Řešené území

Vyhodnocení prvního veřejného setkání

První setkání s veřejností se konalo 13. září 2022 v 18:00 v kulturním středisku Omega na Musilově ulici. Přítomno bylo přibližně 30 občanů. Veřejné setkání bylo pořádáno v rámci přípravy zadání urbanisticko-architektonické soutěže na úpravu náměstí Republiky. Cílem akce bylo seznámit širokou veřejnost se záměrem připravované soutěže a získat od ní podněty a názory, které vycházejí z jejich osobní zkušenosti s místem a které budou následně vyhodnoceny a zapracovány do zadání soutěže.

Vyhodnocení online ankety

Připomínky i požadavky k soutěži bylo možné od 15. do 30. září 2022 vyplnit také v online anketě. Tuto příležitost využilo celkem 106 respondentů, kteří zodpovídali 4 otevřené a 3 uzavřené otázky. Získané vyhodnocení se následně stane součástí soutěžního zadání.

Vyhodnocení druhého veřejného setkání

Druhé setkání s veřejností k příležitosti představení soutěžního zadání se konalo 25. října 2022 v 17:00 v kulturním středisku Omega na Musilově ulici. Cílem bylo seznámení místních obyvatel nejen s návrhem zadání k připravované architektonické soutěži, ale také prezentace závěrů předchozího setkání s veřejností a online ankety.

Následovala diskuze s občany, kteří se mohli ptát přítomného starosty městské části, zástupců KAM, zástupce Brněnských vodáren a kanalizací a dendrologa (online) na otázky týkající se soutěžního zadání. Podněty, které zazněly v diskuzi, byly zaznamenány na flipchart. Přepis podnětů je součástí vyhodnocení.

Galerie