Náměstí Republiky

Náměstí Republiky jako reprezentativní, přívětivý a bezpečný centrální veřejný prostor odpovídající významu místa, který bude Brňanům dobře sloužit. Takový měl být cíl urbanisticko-architektonické soutěže, součástí jejíž přípravy byla i dvě veřejná setkání a online anketa zaměřená na připomínky i požadavky zdejších obyvatel, uživatelů a návštěvníků. V březnu 2023 vedení města rozhodlo v dalším průběhu soutěže nepokračovat, ale naopak upravit prostor náměstí po realizaci opravy sítí, které jsou plánovány na roky 2025-2026.

Urbanisticko-architektonická soutěž

Cílem soutěže mělo být nalezení co nejkvalitnějšího návrhu prostoru a zpracovatele následné projektové dokumentace. Řešení komplexní a citlivé ve vztahu k historickému kontextu lokality. Příležitost pro Husovice získat příjemné prostředí s dostatkem zeleně, kde budou lidé trávit volný čas, a místo pro pořádání kulturních i společenských akcí.

Rozhodnutí nepokračovat v dalším průběhu soutěže

Rada města Brna souhlasila na schůzi 29. 6. 2022 s přípravou urbanisticko-architektonické jednofázové otevřené projektové soutěže o návrh „Úprava náměstí Republiky“. Členy soutěžní poroty jmenovala 2. 11. 2022. Ustavující zasedání porotců proběhlo 15. 11. 2022, projednány byly soutěžní podmínky a zadání soutěže.

Na základě porady vedení města rozhodla 8. 3. 2023 Rada města Brna v dalším průběhu soutěže nepokračovat, ale naopak upravit prostor náměstí, po realizaci opravy sítí z úrovně Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., dle historického návrhu se stávající alejí. Začátek prací je předběžně odhadován na rok 2025 až 2026.

Architektonická soutěž je nástrojem, která by měla přinést širokou škálu možných řešení, jakým způsobem přistupovat k rekonstrukci náměstí z komplexního hlediska. V případě, kdy jsou pevně stanovené mantinely, které omezují potenciál odborného, tvůrčího a inovativního přístupu k problematice péče o vegetaci ve spojitosti s komplexní rekonstrukcí veřejného prostranství, postrádá taková architektonická soutěž smysl. Pro zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci náměstí je v takovém případě vhodnější zvolit výběr dodavatele standardním způsobem otevřeným řízením.

Řešené území

Vyhodnocení prvního veřejného setkání

První setkání s veřejností se konalo 13. září 2022 v 18:00 v kulturním středisku Omega na Musilově ulici. Přítomno bylo přibližně 30 občanů. Veřejné setkání bylo součástí přípravy zadání urbanisticko-architektonické soutěže. Cílem bylo seznámit širokou veřejnost se záměrem připravované soutěže a získat od ní podněty a názory, které vycházejí z jejich osobní zkušenosti s místem. Ty měly být následně vyhodnoceny a zapracovány do zadání soutěže.

Vyhodnocení online ankety

Připomínky i požadavky k soutěži bylo možné od 15. do 30. září 2022 vyplnit také v online anketě. Tuto příležitost využilo celkem 106 respondentů, kteří zodpovídali 4 otevřené a 3 uzavřené otázky. Získané vyhodnocení se následně mělo stát součástí soutěžního zadání.

Vyhodnocení druhého veřejného setkání

Druhé setkání s veřejností k příležitosti představení soutěžního zadání se konalo 25. října 2022 v 17:00 v kulturním středisku Omega na Musilově ulici. Cílem bylo seznámení místních obyvatel nejen s návrhem zadání k připravované architektonické soutěži, ale také prezentace závěrů předchozího setkání s veřejností a online ankety.

Následovala diskuze s občany, kteří se mohli ptát přítomného starosty městské části, zástupců KAM, zástupce Brněnských vodáren a kanalizací a dendrologa (online) na otázky týkající se soutěžního zadání. Podněty, které zazněly v diskuzi, byly zaznamenány na flipchart. Přepis podnětů je součástí vyhodnocení.

Galerie